Activitățile derulate de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov cu prilejul Centenarului Războiului de Întregire și al Marii Uniri (2014-2020) au fost selectate și menționate în paginile noului volum apărut la Editura Academiei Oamenilor de Știință din România: „Enciclopedie Centenarul Războiului de Întregire și al Marii Uniri (2014-2020)”.
Lansarea acestuia a avut loc miercuri, 20 martie 2024, orele 14.00 – 16.00, la Biblioteca Academiei Române, amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu”, din Calea Victoriei, nr. 125, sector 1, București, unde pe lângă înalte personalități și membrii ai Academiei Române, a fost prezentă și doamna Director a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, Alexandrina Niță.
Volumul în care este menționată activitatea instituției noastre din perioada mai sus menționată reprezintă o resursă valoroasă pentru cei interesați de istoria României și a evenimentelor care au dus la Unirea țării noastre.
Lucrarea este structurată în trei părți:
1) Bibliografie: Această secțiune conține repere bibliografice organizate pe categorii precum cărți de autor, documente, jurnale, memorii, corespondență privată, ediții îngrijite și studii și articole; 2) Manifestări științifice dedicate Războiului de Întregire și al Marii Uniri la Centenar: Aici sunt inventariate congresele, conferințele, simpozioanele, sesiunile, colocviile și mesele rotunde care au avut ca temă acest subiect și 3) Monumente și însemne comemorative/aniversare: Această parte prezintă ansamblurile monumentale, obeliscurile, monumentele compozite/atipice, crucile, statuile, busturile și plăcile memoriale dedicate eroilor din Războiul de Întregire și fruntașilor Marii Uniri.
Lucrarea a fost prezentată de Acad. Prof. univ. dr. Victor Spinei, președintele Secției de Științe istorice și arheologie a Academiei Române și prof. univ. dr. Ioan Scurtu, iar din partea autorilor au luat cuvântul prof. univ. dr. Ion I. Solcanu și prof. univ. dr. Ion Giurcă.
Moderatorul evenimentului a fost prof. univ. dr. Nicolae Șt. Noica, Membru de onoare al Academiei Române. Volumul, care numără peste 1600 pagini, este rezultatul cercetărilor pe durata a trei ani a patru membri AOȘR: prof. univ. dr. Ion I. Solcanu, președintele Secției de Științe istorice și arheologie a AOȘR, prof. univ. dr. Valentin Ciorbea (Constanța), prof. univ. dr. Mihai Drecin (Oradea) și prof. univ. dr. Anatol Petrencu (Chișinău).
Pentru realizarea acestei ample lucrări au colaborat 21 de instituţii ale statului român şi peste 60 de istorici, istoriografi din toate zonele geografice ale patriei. Prefaţa şi studiile introductive ale celor trei părţi apar şi în limbile engleză, franceză şi germană.