Istoric

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ILFOV a fost înfiinţat în anul 2004, prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov cu nr. 32/02.08.2004, instituție publică de cultură și reprezentare, cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Județean Ilfov.

C.J.C.P.C.T Ilfov a fost înfiinţat cu scopul de a oferi produse şi servicii culturale ca elemente ale dezvoltării şi regenerării sociale a comunităţilor.

Centrul este un aşezământ cultural, instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de informare şi de educaţie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului la informații.

Centrul funcţionează ca instituţie bugetară în subordinea Consiliului Judeţean Ilfov, care îi asigură baza materială şi resursele necesare, potrivit responsabilităţilor ce îi revin prin lege.

Misiunea Centrului constă în promovarea culturii şi artei naţionale şi universale, organizarea de cursuri teoretice şi practice necesare formării continue în domeniul artelor şi meştesugurilor.

Prin activităţile desfăşurate, Centrul asigură conservarea, promovarea şi valorificarea culturii, formarea continuă în domeniul artelor şi meşteşugurilor tradiţionale şi activităţi culturale pentru petrecerea timpului liber.

Centrul îşi desfăşoară activitatea respectând:

 • Principiul autonomiei culturii şi artelor;
 • Principiul libertăţii de gândire şi expresie;
 • Principiul primordialităţii valorii şi a şansei egale la cultură, fără deosebire de naţionalitate, etnie, sex, religie, orientare politică sau situaţie socială.

Obiectivele principale ale activităţii Centrului sunt:

 • Organizarea activităţilor de promovarea a culturii şi artei naţionale şi universale de dezvoltare şi afirmare a responsabilităţilor creatoare ale populaţiei judeţului Ilfov în domeniile cultural- artistice şi recreativ- distractive;
 • Oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul cresterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală;
 • Oferirea de servicii culturale şi activităţi de promovare a turismului cultural de interes local sau de petrecere a timpului liber, menite să satisfacă nevoile comunităţii şi să creasca gradul de participare al cetăţenilor la viaţa culturală;
 • Conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;
 • Organizarea de cursuri de educaţie civică, de educaţie permanentă, de formare continuă, teoretice şi practice, necesare formării deprinderilor artistice şi a meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale, în afara sistemelor formale de educaţie;
 • Susţinerea expoziţiilor temporare sau permanente, evenimentelor culturale cu rol educativ şi/ sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii sau altele asemenea;
 • Păstrarea tradiţiei şi craţiei populare ca fenomen viu şi tezaurizarea ca document cultural;
 • Dezvoltarea culturii contemporane şi valorificarea ei în viaţa culturală prin diferite forme de exprimare artistică;
 • Promovarea bunurilor culturale traditionale sau contemporane şi integrarea lor ca marca a identităţii etno- culturale, în circuitul naţional şi internaţional de valori;
 • Perfecţionarea metodică a activităţii aşezămintelor culturale în domeniile de activitate solicitate;
 • Realizarea unor lucrări de specialitate, materiale foto, audio şi video pentru integrarea în circuitul naţional de valori şi pentru participarea la întâlniri între specialişti şi publicarea lor în publicaţii de interes local cu caracter tehnico-ştiinţific;
 • Dezvoltarea de schimburi culturale, parteneriate etc. în care să fie valorificate creaţiile Centrului la nivel judeţean, naţional şi internaţional.