Organizare

Structura organizatorică, statul de funcţii, organigrama şi bugetul Centrului se aprobă prin Hotarârea Consiliului Judeţean Ilfov, în raport cu obiectivele şi programele stabilite, astfel încât să poată fi îndeplinite corespunzător toate activităţile specifice. Organigrama Centrului este constituită din următoarele compartimente:

  • Conducerea – Manager, Director;
  • Audit Public Intern;
  • Compartiment Juridic – Derulare Contracte şi Achiziţii;
  • Compartiment Financiar – Contabilitate, Resurse Umane;
  • Biroul Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale;
  • Compartiment Informare Culturală şi Educaţie Permanentă;
  • Compartiment Administrativ.